Aktuālā informācija (8.05.2020)

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ pasākumi Austrumu Robežā līdz 9. jūnijam nenotiks! Iespēju robežās tie tiks pārcelti uz vēlāku laiku un iegādātās biļetes būs derīgas.

Pārcelto pasākumu datumi tiks paziņoti iespējami drīz pēc ārkārtējās situācijas beigām, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Ja pasākumu nebūs iespējams pārcelt un tas tiks atcelts, biļešu īpašniekiem tiks piedāvāts apmeklēt citu līdzvērtīgu pasākumu Austrumu Robežā.

Iegādāto biļešu īpašniekus aicinām sekot līdzi informācijai teātra kluba mājaslapā un sociālajos tīklos.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izplatīto informāciju, Austrumu Robežai un citiem pasākumu organizatoriem, kuriem ārkārtas situācijas dēļ nākas pasākumus atcelt, jārīkojas sekojoši:

Repertuārā ieplānotās izrādes un koncerti iespēju robežās ir jāpārceļ uz vēlāku laiku;

Ja izrādes un koncerti tiek pārcelti uz vēlāku laiku, Teātrim NAV pienākums atmaksāt patērētājiem iegādāto biļešu vērtību.

Ar pilnu Patērētāju aizsardzības centra izplatīto informāciju (13.03.2020) par pārceltajiem pasākumiem varat iepazīties šeit - http://www.ptac.gov.lv/lv/news/informacija-par-parceltajiem-pasakumiem

Latvijas valdība 2020. gada 7. maijā lēma līdz š.g. 9. jūnijam pagarināt Covid-19 izraisīto ārkārtējo situāciju valstī.